ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CTI-10007

บ้านเดี่ยว

เมืองจันทบุรี , จันทบุรี

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 12:32:57 น.

รหัส : LA-CTI-54331

ที่ดิน

โป่งน้ำร้อน , จันทบุรี

ราคา 10,450,000 บาท

พื้นที่ 7600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:38:06 น.

รหัส : LA-CTI-54336

ที่ดิน

นายายอาม , จันทบุรี

ราคา 10,300,000 บาท

พื้นที่ 1500 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:37:45 น.

รหัส : LA-CTI-54338

ที่ดิน

เมืองจันทบุรี , จันทบุรี

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 625 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:37:44 น.

รหัส : LA-CTI-54341

ที่ดิน

ท่าใหม่ , จันทบุรี

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 2000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:37:43 น.

รหัส : LA-CTI-54343

ที่ดิน

มะขาม , จันทบุรี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 263 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:37:42 น.

รหัส : HO-CTI-52454

บ้านเดี่ยว

เมืองจันทบุรี , จันทบุรี

ราคา 2,690,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:37:26 น.

รหัส : LA-CTI-52620

ที่ดิน

มะขาม , จันทบุรี

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 14800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:37:04 น.

รหัส : LA-CTI-52622

ที่ดิน

สอยดาว , จันทบุรี

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 8000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:37:03 น.

รหัส : LA-CTI-52624

ที่ดิน

เมืองจันทบุรี , จันทบุรี

ราคา 255,600,000 บาท

พื้นที่ 9291 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:37:02 น.

รหัส : LA-CTI-52626

ที่ดิน

มะขาม , จันทบุรี

ราคา 12,250,000 บาท

พื้นที่ 14035 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:37:01 น.

รหัส : LA-CTI-52628

ที่ดิน

มะขาม , จันทบุรี

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 3600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:37:00 น.

รหัส : LA-CTI-52640

ที่ดิน

สอยดาว , จันทบุรี

ราคา 12,230,000 บาท

พื้นที่ 17472 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:36:53 น.

รหัส : LA-CTI-52642

ที่ดิน

สอยดาว , จันทบุรี

ราคา 600,000,000 บาท

พื้นที่ 1000000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:36:52 น.

รหัส : LA-CTI-52644

ที่ดิน

สอยดาว , จันทบุรี

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 8000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:36:51 น.

รหัส : LA-CTI-54327

ที่ดิน

เมืองจันทบุรี , จันทบุรี

ราคา 27,500,000 บาท

พื้นที่ 13920 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:36:50 น.

รหัส : LA-CTI-54329

ที่ดิน

นายายอาม , จันทบุรี

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 9722 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:36:48 น.

รหัส : LA-CTI-54330

ที่ดิน

สอยดาว , จันทบุรี

ราคา 13,050,000 บาท

พื้นที่ 16800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:36:47 น.

รหัส : LA-CTI-52652

ที่ดิน

โป่งน้ำร้อน , จันทบุรี

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 5600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:36:46 น.

รหัส : LA-CTI-54332

ที่ดิน

ท่าใหม่ , จันทบุรี

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 2372 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 08:36:45 น.