ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NMA-69168

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 495 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 14:07:31 น.

รหัส : HO-NMA-93255

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 13:27:33 น.

รหัส : LA-NMA-237219

ที่ดิน

ด่านขุนทด , นครราชสีมา

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 2718 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 13:25:35 น.

รหัส : LA-NMA-184250

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 10000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 13:18:37 น.

รหัส : HO-NMA-184534

บ้านเดี่ยว

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 13:12:12 น.

รหัส : LA-NMA-234181

ที่ดิน

สีคิ้ว , นครราชสีมา

ราคา 11,900,000 บาท

พื้นที่ 6779 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 12:42:07 น.

รหัส : LA-NMA-222691

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 17,710,000 บาท

พื้นที่ 253 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 12:38:43 น.

รหัส : HO-NMA-99799

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 293 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 12:30:54 น.

รหัส : LA-NMA-32920

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 12:02:15 น.

รหัส : HO-NMA-90331

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 4,700,000 บาท

พื้นที่ 916 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 11:54:05 น.

รหัส : LA-NMA-207174

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 116,000,000 บาท

พื้นที่ 7915 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 11:51:43 น.

รหัส : LA-NMA-124093

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 7915 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 11:45:21 น.

รหัส : HO-NMA-61851

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 2235 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 11:16:59 น.

รหัส : HO-NMA-42897

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 2235 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 11:10:21 น.

รหัส : TC-NMA-249007

อาคารพาณิชย์

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 10:44:14 น.

รหัส : LA-NMA-249005

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 147 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 10:40:30 น.

รหัส : LA-NMA-194320

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 8,437,500 บาท

พื้นที่ 7500 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 10:15:45 น.

รหัส : HO-NMA-235004

บ้านเดี่ยว

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 3,990,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 10:10:27 น.

รหัส : CO-NMA-233968

คอนโดมิเนียม

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 14,500,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 10:08:42 น.

รหัส : HO-NMA-219263

บ้านเดี่ยว

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 3,990,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 10:03:17 น.