ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NMA-220209

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 11961 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 มิ.ย. 2564 09:33:02 น.

รหัส : LA-NMA-220207

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 มิ.ย. 2564 09:32:55 น.

รหัส : LA-NMA-220204

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 147 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 มิ.ย. 2564 09:32:40 น.

รหัส : LA-NMA-220202

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 มิ.ย. 2564 09:32:29 น.

รหัส : LA-NMA-224554

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 170 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 มิ.ย. 2564 04:59:10 น.

รหัส : LA-NMA-212253

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2564 10:23:39 น.

รหัส : HT-NMA-212185

โรงแรม รีสอร์ท

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 5684 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2564 09:18:37 น.

รหัส : LA-NMA-212157

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 28,500,000 บาท

พื้นที่ 6329 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2564 09:03:08 น.

รหัส : LA-NMA-212179

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 4800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2564 08:52:12 น.

รหัส : HO-NMA-212200

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 6,450,000 บาท

พื้นที่ 240 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2564 08:46:14 น.

รหัส : LA-NMA-124050

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 2 มิ.ย. 2564 14:21:36 น.

รหัส : LA-NMA-103539

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 4000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 2 มิ.ย. 2564 14:07:49 น.

รหัส : LA-NMA-236480

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 10582 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2564 22:08:31 น.

รหัส : HO-NMA-188204

บ้านเดี่ยว

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 6,380,000 บาท

พื้นที่ 137 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2564 19:42:41 น.

รหัส : LA-NMA-188390

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2564 19:40:12 น.

รหัส : LA-NMA-188395

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 32,800,000 บาท

พื้นที่ 1823 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2564 19:34:26 น.

รหัส : LA-NMA-188472

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 27,800,000 บาท

พื้นที่ 2543 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2564 19:29:01 น.

รหัส : LA-NMA-188591

ที่ดิน

หนองบุญมาก , นครราชสีมา

ราคา 6,490,000 บาท

พื้นที่ 7419 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2564 19:26:30 น.

รหัส : LA-NMA-188592

ที่ดิน

หนองบุญมาก , นครราชสีมา

ราคา 15,060,000 บาท

พื้นที่ 17212 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2564 19:22:29 น.

รหัส : LA-NMA-192236

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 2,980,000 บาท

พื้นที่ 312 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2564 19:19:44 น.