ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-339636

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 12187 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2565 08:42:12 น.

รหัส : LA-TRT-339583

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ไร่ 0 งาน 0ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2565 06:04:42 น.

รหัส : LA-TRT-337685

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ไร่ 0 งาน 0ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2565 21:45:28 น.

รหัส : HO-TRT-337421

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 21,000,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2565 22:53:06 น.

รหัส : LA-TRT-336934

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ไร่ 0 งาน 0ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2565 01:42:02 น.

รหัส : LA-TRT-336323

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ไร่ 0 งาน 0ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ค. 2565 10:15:38 น.

รหัส : LA-TRT-335780

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 195,000,000 บาท

พื้นที่ 14801 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ค. 2565 13:27:24 น.

รหัส : LA-TRT-335567

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 195,000,000 บาท

พื้นที่ 14801 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2565 10:37:44 น.

รหัส : LA-TRT-335124

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ไร่ 0 งาน 0ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2565 01:52:33 น.

รหัส : LA-TRT-332817

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ไร่ 0 งาน 0ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2565 09:08:24 น.

รหัส : LA-TRT-292280

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ไร่ 0 งาน 0ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 เม.ย. 2565 21:10:44 น.

รหัส : LA-TRT-329836

ที่ดิน

คลองใหญ่ , ตราด

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 6080 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 18 เม.ย. 2565 19:48:50 น.

รหัส : LA-TRT-326073

ที่ดิน

คลองใหญ่ , ตราด

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 852 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2565 18:19:59 น.

รหัส : LA-TRT-127769

ที่ดิน

คลองใหญ่ , ตราด

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 506 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2565 07:57:26 น.

รหัส : LA-TRT-319186

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 0ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 1 มี.ค. 2565 14:30:27 น.

รหัส : LA-TRT-304820

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 195,000,000 บาท

พื้นที่ 14800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ก.พ. 2565 08:54:54 น.

รหัส : LA-TRT-100727

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 47200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 ม.ค. 2565 12:24:34 น.

รหัส : LA-TRT-106661

ที่ดิน

บ่อไร่ , ตราด

ราคา 1,190,000 บาท

พื้นที่ 1751 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 ม.ค. 2565 11:10:50 น.

รหัส : HO-TRT-134876

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 4,400,000 บาท

พื้นที่ 195 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 ม.ค. 2565 09:45:51 น.

รหัส : LA-TRT-163500

ที่ดิน

คลองใหญ่ , ตราด

ราคา 9,900,000 บาท

พื้นที่ 1246 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 ม.ค. 2565 09:08:14 น.

1 2 3 4 5 6 7