ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-139419

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 14800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 09:18:02 น.

รหัส : HO-TRT-99437

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 2,880,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 08:54:03 น.

รหัส : LA-TRT-100727

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 47200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 07:35:37 น.

รหัส : LA-TRT-96548

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 5700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2563 14:24:04 น.

รหัส : LA-TRT-103842

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 5700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2563 14:12:24 น.

รหัส : LA-TRT-103845

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 5700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2563 14:12:19 น.

รหัส : LA-TRT-103847

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 5700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2563 14:12:16 น.

รหัส : LA-TRT-103850

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 5700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2563 14:12:12 น.

รหัส : LA-TRT-110568

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 5700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2563 14:00:04 น.

รหัส : LA-TRT-110563

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 5700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2563 13:47:45 น.

รหัส : LA-TRT-110564

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 5700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2563 13:47:43 น.

รหัส : LA-TRT-110565

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 5700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2563 13:47:42 น.

รหัส : LA-TRT-110566

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 5700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2563 13:47:40 น.

รหัส : HO-TRT-134876

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 4,400,000 บาท

พื้นที่ 195 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 04:58:56 น.

รหัส : LA-TRT-133296

ที่ดิน

เขาสมิง , ตราด

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 3600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 04:34:52 น.

รหัส : LA-TRT-126869

ที่ดิน

เขาสมิง , ตราด

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 400000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 03:45:32 น.

รหัส : LA-TRT-100982

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 47200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 03:33:47 น.

รหัส : LA-TRT-106661

ที่ดิน

บ่อไร่ , ตราด

ราคา 1,190,000 บาท

พื้นที่ 1751 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 02:44:22 น.

รหัส : LA-TRT-127769

ที่ดิน

คลองใหญ่ , ตราด

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 506 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2563 11:16:17 น.

รหัส : LA-TRT-99399

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 45,701,250 บาท

พื้นที่ 12187 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 5 ส.ค. 2563 21:40:51 น.

1 2 3