ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-56932

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 300,000,000 บาท

พื้นที่ 44000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 21:05:17 น.

รหัส : LA-TRT-264585

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ไร่ 0 งาน 0ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 20:29:26 น.

รหัส : HO-TRT-150920

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 4,400,000 บาท

พื้นที่ 195 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:45:44 น.

รหัส : HO-TRT-134876

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 4,400,000 บาท

พื้นที่ 195 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:31:28 น.

รหัส : LA-TRT-100727

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 47200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:04:39 น.

รหัส : LA-TRT-127769

ที่ดิน

คลองใหญ่ , ตราด

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 506 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 07:59:55 น.

รหัส : LA-TRT-133296

ที่ดิน

เขาสมิง , ตราด

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 3600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 01:43:13 น.

รหัส : LA-TRT-100982

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 47200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 01:26:44 น.

รหัส : LA-TRT-126869

ที่ดิน

เขาสมิง , ตราด

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 400000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 01:14:26 น.

รหัส : LA-TRT-161611

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 230,000 บาท

พื้นที่ 595 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 01:07:43 น.

รหัส : HO-TRT-99437

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 2,880,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 00:16:11 น.

รหัส : LA-TRT-106661

ที่ดิน

บ่อไร่ , ตราด

ราคา 1,190,000 บาท

พื้นที่ 1751 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 00:11:50 น.

รหัส : LA-TRT-163500

ที่ดิน

คลองใหญ่ , ตราด

ราคา 9,900,000 บาท

พื้นที่ 1246 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 00:00:09 น.

รหัส : LA-TRT-248174

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 14800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ค. 2564 15:43:17 น.

รหัส : LA-TRT-162580

ที่ดิน

เขาสมิง , ตราด

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 4370 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ค. 2564 15:10:22 น.

รหัส : LA-TRT-214587

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ค. 2564 20:42:38 น.

รหัส : LA-TRT-263780

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ไร่ 0 งาน 0ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ค. 2564 13:50:16 น.

รหัส : HO-TRT-257904

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 123 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 14:13:11 น.

รหัส : LA-TRT-110568

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 5700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2564 19:36:27 น.

รหัส : LA-TRT-110566

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 5700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2564 19:34:23 น.

1 2 3 4 5