ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SSK-195870

ที่ดิน

ปรางค์กู่ , ศรีสะเกษ

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:19:56 น.

รหัส : LA-SSK-179628

ที่ดิน

เมืองศรีสะเกษ , ศรีสะเกษ

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 3353 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 00:18:57 น.

รหัส : LA-SSK-243491

ที่ดิน

เมืองศรีสะเกษ , ศรีสะเกษ

ราคา 470,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 14:20:34 น.

รหัส : LA-SSK-178386

ที่ดิน

เบญจลักษ์ , ศรีสะเกษ

ราคา 7,990,400 บาท

พื้นที่ 14528 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 2564 15:05:35 น.

รหัส : LA-SSK-249877

ที่ดิน

เมืองศรีสะเกษ , ศรีสะเกษ

ราคา 8,767,500 บาท

พื้นที่ 1002 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2564 14:57:19 น.

รหัส : LA-SSK-242373

ที่ดิน

กันทรลักษ์ , ศรีสะเกษ

ราคา 7,065,000 บาท

พื้นที่ 6280 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2564 16:39:01 น.

รหัส : HO-SSK-254869

บ้านเดี่ยว

กันทรลักษ์ , ศรีสะเกษ

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 มิ.ย. 2564 15:58:21 น.

รหัส : LA-SSK-254104

ที่ดิน

ราษีไศล , ศรีสะเกษ

ราคา 3,100,000 บาท

พื้นที่ 2115 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2564 23:52:22 น.

รหัส : LA-SSK-193851

ที่ดิน

เมืองศรีสะเกษ , ศรีสะเกษ

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2564 13:38:26 น.

รหัส : HO-SSK-242719

บ้านเดี่ยว

กันทรลักษ์ , ศรีสะเกษ

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2564 09:32:38 น.

รหัส : LA-SSK-212430

ที่ดิน

กันทรลักษ์ , ศรีสะเกษ

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2564 12:59:30 น.

รหัส : LA-SSK-193490

ที่ดิน

เมืองศรีสะเกษ , ศรีสะเกษ

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 9767 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2564 16:09:07 น.

รหัส : LA-SSK-124791

ที่ดิน

ยางชุมน้อย , ศรีสะเกษ

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2564 15:09:30 น.

รหัส : LA-SSK-165186

ที่ดิน

เมืองศรีสะเกษ , ศรีสะเกษ

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 24 ธ.ค. 2563 16:41:14 น.

รหัส : LA-SSK-47783

ที่ดิน

ยางชุมน้อย , ศรีสะเกษ

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2563 15:35:24 น.

รหัส : LA-SSK-35535

ที่ดิน

ราษีไศล , ศรีสะเกษ

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 630 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 4 ธ.ค. 2563 14:52:30 น.

รหัส : LA-SSK-89940

ที่ดิน

อุทุมพรพิสัย , ศรีสะเกษ

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 3340 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 16:31:37 น.

รหัส : LA-SSK-40357

ที่ดิน

กันทรลักษ์ , ศรีสะเกษ

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 3846 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 14:31:08 น.

รหัส : LA-SSK-7913

ที่ดิน

เบญจลักษ์ , ศรีสะเกษ

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 2334 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 13:00:57 น.

รหัส : LA-SSK-155268

ที่ดิน

เมืองศรีสะเกษ , ศรีสะเกษ

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 713 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ย. 2563 21:42:00 น.

1 2