ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-YST-165166

ที่ดิน

ทรายมูล , ยโสธร

ราคา 7,517,500 บาท

พื้นที่ 3000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ค. 2564 14:53:43 น.

รหัส : HO-YST-235452

บ้านเดี่ยว

เมืองยโสธร , ยโสธร

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 13:18:42 น.

รหัส : LA-YST-232804

ที่ดิน

เลิงนกทา , ยโสธร

ราคา 32,000,000 บาท

พื้นที่ 2500 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2564 17:04:59 น.

รหัส : HO-YST-201340

บ้านเดี่ยว

เมืองยโสธร , ยโสธร

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2564 21:05:33 น.

รหัส : HO-YST-190406

บ้านเดี่ยว

เมืองยโสธร , ยโสธร

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 18 ธ.ค. 2563 12:18:08 น.

รหัส : HO-YST-180984

บ้านเดี่ยว

เลิงนกทา , ยโสธร

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 85 ตร.ว.

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2563 15:21:10 น.

รหัส : LA-YST-121694

ที่ดิน

กุดชุม , ยโสธร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 4159 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 17:14:14 น.

รหัส : LA-YST-119043

ที่ดิน

กุดชุม , ยโสธร

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 17:04:33 น.

รหัส : LA-YST-119044

ที่ดิน

กุดชุม , ยโสธร

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 8400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 17:04:31 น.

รหัส : LA-YST-65263

ที่ดิน

เลิงนกทา , ยโสธร

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 2240 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 15:35:27 น.

รหัส : TC-YST-65265

อาคารพาณิชย์

เลิงนกทา , ยโสธร

ราคา 5,800,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 15:35:25 น.

รหัส : HO-YST-41734

บ้านเดี่ยว

มหาชนะชัย , ยโสธร

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 14:23:20 น.

รหัส : TC-YST-121911

อาคารพาณิชย์

เมืองยโสธร , ยโสธร

ราคา 1,980,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2563 16:38:12 น.

รหัส : HO-YST-82429

บ้านเดี่ยว

ป่าติ้ว , ยโสธร

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 112 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 เม.ย. 2563 09:51:07 น.

รหัส : HO-YST-82404

บ้านเดี่ยว

ป่าติ้ว , ยโสธร

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 112 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 เม.ย. 2563 09:51:05 น.

รหัส : HO-YST-82390

บ้านเดี่ยว

ป่าติ้ว , ยโสธร

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 112 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 เม.ย. 2563 09:50:55 น.

รหัส : LA-YST-81370

ที่ดิน

ไทยเจริญ , ยโสธร

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 819 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ก.พ. 2563 10:34:29 น.

รหัส : LA-YST-55253

ที่ดิน

เลิงนกทา , ยโสธร

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 6074 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ม.ค. 2563 09:49:16 น.

รหัส : LA-YST-56052

ที่ดิน

คำเขื่อนแก้ว , ยโสธร

ราคา 20,250,000 บาท

พื้นที่ 32400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 13:20:08 น.

รหัส : LA-YST-23555

ที่ดิน

เลิงนกทา , ยโสธร

ราคา 5,099,500 บาท

พื้นที่ 146 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ย. 2562 01:58:36 น.

1