ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CPM-149989

บ้านเดี่ยว

จัตุรัส , ชัยภูมิ

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 09:49:30 น.

รหัส : LA-CPM-155330

ที่ดิน

เกษตรสมบูรณ์ , ชัยภูมิ

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 655 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 08:07:12 น.

รหัส : HO-CPM-25940

บ้านเดี่ยว

บำเหน็จณรงค์ , ชัยภูมิ

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 11:50:42 น.

รหัส : LA-CPM-135925

ที่ดิน

ภูเขียว , ชัยภูมิ

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 7450 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 ต.ค. 2563 14:14:02 น.

รหัส : LA-CPM-136084

ที่ดิน

คอนสาร , ชัยภูมิ

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 2673 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2563 13:59:03 น.

รหัส : LA-CPM-122597

ที่ดิน

เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2563 10:26:34 น.

รหัส : LA-CPM-49985

ที่ดิน

คอนสวรรค์ , ชัยภูมิ

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 3034 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 4 ต.ค. 2563 12:02:48 น.

รหัส : LA-CPM-122600

ที่ดิน

คอนสวรรค์ , ชัยภูมิ

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 3833 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ย. 2563 12:54:28 น.

รหัส : LA-CPM-137126

ที่ดิน

หนองบัวระเหว , ชัยภูมิ

ราคา 2,278,500 บาท

พื้นที่ 651 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ย. 2563 12:24:53 น.

รหัส : LA-CPM-164678

ที่ดิน

คอนสวรรค์ , ชัยภูมิ

ราคา 6,310,125 บาท

พื้นที่ 5048 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2563 15:47:03 น.

รหัส : LA-CPM-162890

ที่ดิน

เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ

ราคา 4,043,400 บาท

พื้นที่ 673 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2563 16:05:45 น.

รหัส : LA-CPM-152457

ที่ดิน

เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ย. 2563 22:26:13 น.

รหัส : LA-CPM-121810

ที่ดิน

เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2563 15:25:46 น.

รหัส : LA-CPM-46030

ที่ดิน

คอนสวรรค์ , ชัยภูมิ

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 2020 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2563 12:57:49 น.

รหัส : LA-CPM-85780

ที่ดิน

คอนสวรรค์ , ชัยภูมิ

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 810 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2563 12:57:20 น.

รหัส : LA-CPM-85806

ที่ดิน

คอนสวรรค์ , ชัยภูมิ

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 2020 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2563 12:57:18 น.

รหัส : LA-CPM-46477

ที่ดิน

เกษตรสมบูรณ์ , ชัยภูมิ

ราคา 8,250,000 บาท

พื้นที่ 8800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 14:48:46 น.

รหัส : LA-CPM-5571

ที่ดิน

หนองบัวแดง , ชัยภูมิ

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 36000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 13:00:41 น.

รหัส : LA-CPM-51916

ที่ดิน

เกษตรสมบูรณ์ , ชัยภูมิ

ราคา 7,400,000 บาท

พื้นที่ 8800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 12:02:04 น.

รหัส : LA-CPM-6789

ที่ดิน

ภูเขียว , ชัยภูมิ

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 3600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 11:41:26 น.

1 2 3