ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CPM-149989

บ้านเดี่ยว

จัตุรัส , ชัยภูมิ

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 00:05:44 น.

รหัส : LA-CPM-4830

ที่ดิน

บำเหน็จณรงค์ , ชัยภูมิ

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 4359 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 22:15:21 น.

รหัส : HO-CPM-25940

บ้านเดี่ยว

บำเหน็จณรงค์ , ชัยภูมิ

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 09:02:05 น.

รหัส : LA-CPM-49985

ที่ดิน

คอนสวรรค์ , ชัยภูมิ

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 3034 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 08:36:17 น.

รหัส : LA-CPM-155330

ที่ดิน

เกษตรสมบูรณ์ , ชัยภูมิ

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 655 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 00:40:03 น.

รหัส : LA-CPM-264084

ที่ดิน

เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 4167 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ค. 2564 16:09:58 น.

รหัส : LA-CPM-263994

ที่ดิน

เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 4167 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ค. 2564 13:32:08 น.

รหัส : HO-CPM-194369

บ้านเดี่ยว

เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ

ราคา 2,590,000 บาท

พื้นที่ 168 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 15:48:14 น.

รหัส : LA-CPM-178382

ที่ดิน

จัตุรัส , ชัยภูมิ

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ค. 2564 13:32:29 น.

รหัส : LA-CPM-248451

ที่ดิน

ภูเขียว , ชัยภูมิ

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 569 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2564 15:37:39 น.

รหัส : LA-CPM-242371

ที่ดิน

เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2564 16:40:46 น.

รหัส : LA-CPM-243067

ที่ดิน

เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ

ราคา 880,000 บาท

พื้นที่ 810 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2564 15:55:13 น.

รหัส : LA-CPM-245339

ที่ดิน

เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ

ราคา 11,266,500 บาท

พื้นที่ 3755 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2564 15:29:10 น.

รหัส : LA-CPM-136084

ที่ดิน

คอนสาร , ชัยภูมิ

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ค. 2564 12:51:51 น.

รหัส : LA-CPM-258337

ที่ดิน

เกษตรสมบูรณ์ , ชัยภูมิ

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2564 20:31:37 น.

รหัส : LA-CPM-164678

ที่ดิน

คอนสวรรค์ , ชัยภูมิ

ราคา 6,310,125 บาท

พื้นที่ 5048 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 30 มิ.ย. 2564 14:35:49 น.

รหัส : HO-CPM-255629

บ้านเดี่ยว

บ้านเขว้า , ชัยภูมิ

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 30 มิ.ย. 2564 11:46:25 น.

รหัส : LA-CPM-251048

ที่ดิน

เกษตรสมบูรณ์ , ชัยภูมิ

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2564 19:13:19 น.

รหัส : LA-CPM-192491

ที่ดิน

ภูเขียว , ชัยภูมิ

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2564 14:51:54 น.

รหัส : LA-CPM-189231

ที่ดิน

เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 3 มิ.ย. 2564 13:28:43 น.

1 2 3 4 5