ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RET-109911

ที่ดิน

เสลภูมิ , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 พ.ค. 2563 16:46:41 น.

รหัส : HO-RET-99729

บ้านเดี่ยว

เสลภูมิ , ร้อยเอ็ด

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 189 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 พ.ค. 2563 14:54:22 น.

รหัส : LA-RET-113922

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 462 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2563 11:50:34 น.

รหัส : LA-RET-104930

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2563 11:05:44 น.

รหัส : HO-RET-64931

บ้านเดี่ยว

จตุรพักตรพิมาน , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2563 02:23:41 น.

รหัส : TC-RET-84550

อาคารพาณิชย์

เสลภูมิ , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2563 00:51:10 น.

รหัส : LA-RET-97841

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 2563 11:08:21 น.

รหัส : LA-RET-88190

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 29 เม.ย. 2563 09:27:33 น.

รหัส : LA-RET-88142

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 462 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 เม.ย. 2563 09:27:31 น.

รหัส : LA-RET-97807

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 462 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 เม.ย. 2563 08:40:19 น.

รหัส : LA-RET-88291

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 29 เม.ย. 2563 08:40:12 น.

รหัส : LA-RET-94604

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 629,200 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 5 เม.ย. 2563 00:15:34 น.

รหัส : LA-RET-18617

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 534 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 2 เม.ย. 2563 15:43:58 น.

รหัส : LA-RET-91165

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,050,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2563 19:43:55 น.

รหัส : LA-RET-90416

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 2,924,400 บาท

พื้นที่ 244 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2563 15:17:38 น.

รหัส : LA-RET-90413

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 178,436,250 บาท

พื้นที่ 4758 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2563 15:11:23 น.

รหัส : LA-RET-87078

ที่ดิน

อาจสามารถ , ร้อยเอ็ด

ราคา 35,250,000 บาท

พื้นที่ 70500 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 มี.ค. 2563 21:56:26 น.

รหัส : LA-RET-85176

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 672 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 มี.ค. 2563 16:50:01 น.

รหัส : TC-RET-84525

อาคารพาณิชย์

เสลภูมิ , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 2563 14:48:36 น.

รหัส : LA-RET-83164

ที่ดิน

ธวัชบุรี , ร้อยเอ็ด

ราคา 310,500,000 บาท

พื้นที่ 82800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 00:14:07 น.

1 2