ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-RET-109911

ที่ดิน

เสลภูมิ , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 00:31:13 น.

รหัส : HO-RET-99729

บ้านเดี่ยว

เสลภูมิ , ร้อยเอ็ด

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 189 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 00:08:40 น.

รหัส : HO-RET-264198

บ้านเดี่ยว

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ค. 2564 22:56:44 น.

รหัส : LA-RET-244837

ที่ดิน

พนมไพร , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 1940 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 17:44:50 น.

รหัส : HO-RET-191622

บ้านเดี่ยว

จตุรพักตรพิมาน , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 17:00:16 น.

รหัส : HO-RET-191377

บ้านเดี่ยว

จตุรพักตรพิมาน , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 16:30:08 น.

รหัส : LA-RET-257717

ที่ดิน

พนมไพร , ร้อยเอ็ด

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 1940 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 16:18:47 น.

รหัส : LA-RET-257715

ที่ดิน

เชียงขวัญ , ร้อยเอ็ด

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 3606 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 16:18:41 น.

รหัส : LA-RET-258502

ที่ดิน

พนมไพร , ร้อยเอ็ด

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 1940 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 16:14:43 น.

รหัส : LA-RET-252102

ที่ดิน

เชียงขวัญ , ร้อยเอ็ด

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 3606 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 15:26:13 น.

รหัส : LA-RET-251126

ที่ดิน

เชียงขวัญ , ร้อยเอ็ด

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 3606 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 15:21:28 น.

รหัส : HO-RET-190919

บ้านเดี่ยว

จตุรพักตรพิมาน , ร้อยเอ็ด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 14:46:18 น.

รหัส : LA-RET-179224

ที่ดิน

อาจสามารถ , ร้อยเอ็ด

ราคา 630,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 2564 14:46:58 น.

รหัส : LA-RET-241609

ที่ดิน

ธวัชบุรี , ร้อยเอ็ด

ราคา 4,591,250 บาท

พื้นที่ 7346 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ค. 2564 12:45:03 น.

รหัส : LA-RET-248447

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 1,535,810 บาท

พื้นที่ 2818 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2564 15:41:18 น.

รหัส : LA-RET-246737

ที่ดิน

ธวัชบุรี , ร้อยเอ็ด

ราคา 6,018,750 บาท

พื้นที่ 1605 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2564 15:03:22 น.

รหัส : LA-RET-243060

ที่ดิน

ธวัชบุรี , ร้อยเอ็ด

ราคา 6,880,000 บาท

พื้นที่ 1720 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2564 16:02:20 น.

รหัส : LA-RET-243064

ที่ดิน

ธวัชบุรี , ร้อยเอ็ด

ราคา 22,701,000 บาท

พื้นที่ 5405 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2564 15:57:29 น.

รหัส : LA-RET-172228

ที่ดิน

ศรีสมเด็จ , ร้อยเอ็ด

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 247 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ค. 2564 14:39:06 น.

รหัส : LA-RET-192482

ที่ดิน

เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2564 15:16:27 น.

1 2 3 4