ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-LPG-47635

ที่ดิน

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 5,900 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ธ.ค. 2562 11:19:20 น.

รหัส : LA-LPG-54245

ที่ดิน

งาว , ลำปาง

ราคา 50,000,000 บาท

พื้นที่ 9396 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ธ.ค. 2562 02:20:23 น.

รหัส : LA-LPG-54240

ที่ดิน

งาว , ลำปาง

ราคา 48,000,000 บาท

พื้นที่ 13125 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ธ.ค. 2562 02:07:17 น.

รหัส : LA-LPG-54232

ที่ดิน

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 329,200,000 บาท

พื้นที่ 4115 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ธ.ค. 2562 01:54:17 น.

รหัส : LA-LPG-19039

ที่ดิน

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 319 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ธ.ค. 2562 01:46:47 น.

รหัส : LA-LPG-19036

ที่ดิน

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 1115 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ธ.ค. 2562 01:46:46 น.

รหัส : HO-LPG-19022

บ้านเดี่ยว

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 134 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ธ.ค. 2562 01:34:46 น.

รหัส : LA-LPG-52609

ที่ดิน

ห้างฉัตร , ลำปาง

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ธ.ค. 2562 19:26:04 น.

รหัส : HO-LPG-52374

บ้านเดี่ยว

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ธ.ค. 2562 12:24:06 น.

รหัส : HO-LPG-9688

บ้านเดี่ยว

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 110 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 2 ธ.ค. 2562 20:32:27 น.

รหัส : HO-LPG-51859

บ้านเดี่ยว

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 2 ธ.ค. 2562 12:47:37 น.

รหัส : TC-LPG-51578

อาคารพาณิชย์

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 1 ธ.ค. 2562 10:30:45 น.

รหัส : OF-LPG-51574

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

แม่ทะ , ลำปาง

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 650 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 1 ธ.ค. 2562 10:25:26 น.

รหัส : LA-LPG-48242

ที่ดิน

งาว , ลำปาง

ราคา 50,000,000 บาท

พื้นที่ 9396 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2562 10:18:43 น.

รหัส : LA-LPG-48232

ที่ดิน

งาว , ลำปาง

ราคา 48,000,000 บาท

พื้นที่ 13125 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2562 10:07:58 น.

รหัส : LA-LPG-48223

ที่ดิน

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 329,200,000 บาท

พื้นที่ 4115 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2562 09:57:22 น.

รหัส : LA-LPG-35890

ที่ดิน

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 5,900 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2562 14:01:33 น.

รหัส : LA-LPG-8171

ที่ดิน

ห้างฉัตร , ลำปาง

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 10510 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 16:22:13 น.

รหัส : LA-LPG-9268

ที่ดิน

แม่เมาะ , ลำปาง

ราคา 7,673,750 บาท

พื้นที่ 877 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 16:16:39 น.

รหัส : LA-LPG-9276

ที่ดิน

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 4,540,625 บาท

พื้นที่ 7265 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 16:07:11 น.

1 2 3 4