ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PYO-146055

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 482 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 02:05:09 น.

รหัส : HO-PYO-128771

บ้านเดี่ยว

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 2,890,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 01:30:34 น.

รหัส : HO-PYO-128776

บ้านเดี่ยว

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 1,890,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 01:22:10 น.

รหัส : LA-PYO-188917

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 1837 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 01:05:05 น.

รหัส : HO-PYO-246455

บ้านเดี่ยว

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 247 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 13:53:12 น.

รหัส : LA-PYO-246452

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 13:24:14 น.

รหัส : HO-PYO-187553

บ้านเดี่ยว

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 1,890,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 13:12:39 น.

รหัส : HO-PYO-133175

บ้านเดี่ยว

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 2,090,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 12:29:34 น.

รหัส : LA-PYO-108000

ที่ดิน

ภูซาง , พะเยา

ราคา 3,100,000 บาท

พื้นที่ 3457 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:43:48 น.

รหัส : HO-PYO-128773

บ้านเดี่ยว

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 2,090,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:36:43 น.

รหัส : WH-PYO-253432

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 14,500,000 บาท

พื้นที่ 2166 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ค. 2564 10:29:26 น.

รหัส : LA-PYO-253431

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ค. 2564 10:29:19 น.

รหัส : LA-PYO-223626

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 410 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 15:55:03 น.

รหัส : LA-PYO-214432

ที่ดิน

จุน , พะเยา

ราคา 8,550,000 บาท

พื้นที่ 6840 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 15:11:23 น.

รหัส : HO-PYO-263466

บ้านเดี่ยว

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ค. 2564 21:07:27 น.

รหัส : LA-PYO-186017

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 690,000 บาท

พื้นที่ 107 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ค. 2564 15:19:18 น.

รหัส : LA-PYO-213511

ที่ดิน

แม่ใจ , พะเยา

ราคา 5,490,000 บาท

พื้นที่ 975 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ค. 2564 15:15:08 น.

รหัส : LA-PYO-215836

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 606 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ค. 2564 15:13:42 น.

รหัส : LA-PYO-262587

ที่ดิน

แม่ใจ , พะเยา

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2564 10:32:01 น.

รหัส : LA-PYO-154088

ที่ดิน

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 210 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 2564 09:24:43 น.

1 2 3 4 5 6