ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NSN-169769

บ้านเดี่ยว

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 4400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 12:16:06 น.

รหัส : HO-NSN-138962

บ้านเดี่ยว

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 6,850,000 บาท

พื้นที่ 263 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 10:07:58 น.

รหัส : LA-NSN-109238

ที่ดิน

ท่าตะโก , นครสวรรค์

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 10800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 10:03:44 น.

รหัส : HO-NSN-103986

บ้านเดี่ยว

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 09:42:23 น.

รหัส : LA-NSN-124596

ที่ดิน

พยุหะคีรี , นครสวรรค์

ราคา 230,000 บาท

พื้นที่ 6230 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 08:59:20 น.

รหัส : TC-NSN-129207

อาคารพาณิชย์

ท่าตะโก , นครสวรรค์

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 08:02:46 น.

รหัส : LA-NSN-82530

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 01:38:54 น.

รหัส : LA-NSN-127711

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 01:21:11 น.

รหัส : LA-NSN-156859

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 01:20:58 น.

รหัส : HO-NSN-153484

บ้านเดี่ยว

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 00:32:31 น.

รหัส : LA-NSN-109237

ที่ดิน

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 4084 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 00:25:01 น.

รหัส : WH-NSN-124243

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 21:19:20 น.

รหัส : LA-NSN-165910

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 17:56:28 น.

รหัส : LA-NSN-160887

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 17:56:12 น.

รหัส : LA-NSN-153275

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 17:48:00 น.

รหัส : LA-NSN-56917

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 17:47:56 น.

รหัส : LA-NSN-143696

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 17:40:07 น.

รหัส : LA-NSN-143816

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 17:31:36 น.

รหัส : LA-NSN-61665

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 17:23:05 น.

รหัส : LA-NSN-122829

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 17:12:18 น.

1 2 3 4 5 6 7 8