ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NSN-138778

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 09:52:00 น.

รหัส : LA-NSN-82530

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 09:41:35 น.

รหัส : LA-NSN-143816

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 08:35:04 น.

รหัส : LA-NSN-143696

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 08:34:57 น.

รหัส : LA-NSN-61665

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 08:34:54 น.

รหัส : LA-NSN-77301

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 08:34:51 น.

รหัส : LA-NSN-124596

ที่ดิน

พยุหะคีรี , นครสวรรค์

ราคา 230,000 บาท

พื้นที่ 6230 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 08:13:35 น.

รหัส : TC-NSN-51811

อาคารพาณิชย์

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 9,800,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2563 11:28:07 น.

รหัส : HO-NSN-133887

บ้านเดี่ยว

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 3,890,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2563 09:16:19 น.

รหัส : WH-NSN-124243

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 08:13:41 น.

รหัส : LA-NSN-108928

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 03:22:29 น.

รหัส : LA-NSN-127711

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 03:22:24 น.

รหัส : LA-NSN-133263

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 03:14:03 น.

รหัส : LA-NSN-122829

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 03:13:54 น.

รหัส : LA-NSN-115586

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 03:13:50 น.

รหัส : LA-NSN-102693

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 03:13:49 น.

รหัส : LA-NSN-71176

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 02:58:08 น.

รหัส : LA-NSN-56917

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 02:58:05 น.

รหัส : LA-NSN-109237

ที่ดิน

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 4084 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 02:57:59 น.

รหัส : LA-NSN-65959

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 02:49:36 น.

1 2 3 4 5 6 7