ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-NSN-63161

อาคารพาณิชย์

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2563 21:47:38 น.

รหัส : TC-NSN-79728

อาคารพาณิชย์

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2563 21:06:10 น.

รหัส : HO-NSN-103986

บ้านเดี่ยว

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 470 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2563 19:01:05 น.

รหัส : LA-NSN-109238

ที่ดิน

ท่าตะโก , นครสวรรค์

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 10800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2563 18:15:03 น.

รหัส : LA-NSN-109237

ที่ดิน

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 4084 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2563 18:14:58 น.

รหัส : LA-NSN-108928

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2563 16:52:21 น.

รหัส : LA-NSN-85070

ที่ดิน

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2563 20:25:21 น.

รหัส : LA-NSN-77977

ที่ดิน

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2563 20:25:21 น.

รหัส : LA-NSN-24161

ที่ดิน

ลาดยาว , นครสวรรค์

ราคา 5,398,200 บาท

พื้นที่ 17994 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2563 15:46:41 น.

รหัส : TC-NSN-51811

อาคารพาณิชย์

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 9,800,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 14:02:30 น.

รหัส : TC-NSN-61090

อาคารพาณิชย์

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 12:38:46 น.

รหัส : LA-NSN-88465

ที่ดิน

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 4,410,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ค. 2563 11:20:05 น.

รหัส : LA-NSN-50909

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2563 03:05:11 น.

รหัส : LA-NSN-56917

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2563 02:49:15 น.

รหัส : LA-NSN-61665

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2563 02:38:53 น.

รหัส : LA-NSN-65959

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2563 02:20:29 น.

รหัส : LA-NSN-71176

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2563 02:00:52 น.

รหัส : LA-NSN-77301

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2563 01:40:35 น.

รหัส : LA-NSN-82530

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2563 01:20:41 น.

รหัส : LA-NSN-88039

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2563 00:59:27 น.

1 2 3 4 5 6