ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-KPT-176403

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 178 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ต.ค. 2563 19:15:51 น.

รหัส : HT-KPT-104223

โรงแรม รีสอร์ท

ลานกระบือ , กำแพงเพชร

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 2002 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ต.ค. 2563 14:57:36 น.

รหัส : LA-KPT-134533

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 14245 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 ต.ค. 2563 09:27:48 น.

รหัส : LA-KPT-133226

ที่ดิน

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 138 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2563 18:31:28 น.

รหัส : LA-KPT-49603

ที่ดิน

คลองขลุง , กำแพงเพชร

ราคา 18,400,000 บาท

พื้นที่ 36800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2563 16:09:36 น.

รหัส : LA-KPT-149453

ที่ดิน

พรานกระต่าย , กำแพงเพชร

ราคา 13,860,000 บาท

พื้นที่ 30800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2563 03:08:14 น.

รหัส : LA-KPT-149451

ที่ดิน

พรานกระต่าย , กำแพงเพชร

ราคา 91,260,000 บาท

พื้นที่ 280800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2563 03:03:28 น.

รหัส : LA-KPT-127497

ที่ดิน

ลานกระบือ , กำแพงเพชร

ราคา 1,775,400 บาท

พื้นที่ 1614 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2563 13:58:27 น.

รหัส : LA-KPT-161285

ที่ดิน

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 25648 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 20:49:18 น.

รหัส : LA-KPT-160303

ที่ดิน

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 25648 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 20:47:43 น.

รหัส : LA-KPT-165343

ที่ดิน

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 25648 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 18:47:39 น.

รหัส : LA-KPT-163669

ที่ดิน

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 25648 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 11:56:07 น.

รหัส : LA-KPT-132909

ที่ดิน

คลองขลุง , กำแพงเพชร

ราคา 1,269,000 บาท

พื้นที่ 6345 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ต.ค. 2563 16:12:22 น.

รหัส : LA-KPT-156756

ที่ดิน

โกสัมพีนคร , กำแพงเพชร

ราคา 99,000 บาท

พื้นที่ 3600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ย. 2563 23:02:26 น.

รหัส : LA-KPT-124585

ที่ดิน

คลองขลุง , กำแพงเพชร

ราคา 4,600,000 บาท

พื้นที่ 1673 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 17:04:57 น.

รหัส : LA-KPT-87093

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 8020 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 16:31:53 น.

รหัส : LA-KPT-120168

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ย. 2563 10:52:50 น.

รหัส : LA-KPT-154424

ที่ดิน

คลองขลุง , กำแพงเพชร

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 791 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ย. 2563 10:41:35 น.

รหัส : LA-KPT-91597

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 106,300,000 บาท

พื้นที่ 43229 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ส.ค. 2563 11:50:56 น.

รหัส : LA-KPT-80162

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 106,300,000 บาท

พื้นที่ 42758 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ส.ค. 2563 11:43:21 น.

1 2 3 4