ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PCK-121024

ที่ดิน

ตะพานหิน , พิจิตร

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 5859 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ค. 2564 01:16:31 น.

รหัส : LA-PCK-236764

ที่ดิน

บึงนาราง , พิจิตร

ราคา 470,000 บาท

พื้นที่ 15776 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2564 00:14:21 น.

รหัส : LA-PCK-225022

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 2,980,000 บาท

พื้นที่ 17543 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2564 09:33:37 น.

รหัส : LA-PCK-206000

ที่ดิน

ตะพานหิน , พิจิตร

ราคา 4,605,825 บาท

พื้นที่ 6141 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 เม.ย. 2564 13:59:05 น.

รหัส : LA-PCK-185637

ที่ดิน

ดงเจริญ , พิจิตร

ราคา 2,113,000 บาท

พื้นที่ 2113 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 เม.ย. 2564 15:39:06 น.

รหัส : LA-PCK-221533

ที่ดิน

ทับคล้อ , พิจิตร

ราคา 9,800,000 บาท

พื้นที่ 20899 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2564 13:08:05 น.

รหัส : LA-PCK-132032

ที่ดิน

โพทะเล , พิจิตร

ราคา 3,485,000 บาท

พื้นที่ 2050 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 1 มี.ค. 2564 14:34:50 น.

รหัส : LA-PCK-89374

ที่ดิน

โพทะเล , พิจิตร

ราคา 3,485,000 บาท

พื้นที่ 2050 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2564 12:29:35 น.

รหัส : LA-PCK-212115

ที่ดิน

บางมูลนาก , พิจิตร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 345 ตร.ว.

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2564 17:39:21 น.

รหัส : LA-PCK-127343

ที่ดิน

โพทะเล , พิจิตร

ราคา 3,485,000 บาท

พื้นที่ 2050 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ก.พ. 2564 14:51:40 น.

รหัส : LA-PCK-84771

ที่ดิน

วชิรบารมี , พิจิตร

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 13100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 16:40:49 น.

รหัส : LA-PCK-82948

ที่ดิน

โพธิ์ประทับช้าง , พิจิตร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 3430 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 16:21:47 น.

รหัส : TC-PCK-17892

อาคารพาณิชย์

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 14:06:37 น.

รหัส : LA-PCK-74403

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 923 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2563 01:44:35 น.

รหัส : LA-PCK-11532

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 37847 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 2563 19:01:48 น.

รหัส : LA-PCK-18060

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 19,669,500 บาท

พื้นที่ 25913 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 2563 18:51:42 น.

รหัส : HO-PCK-71503

บ้านเดี่ยว

ทับคล้อ , พิจิตร

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 494 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2563 18:38:29 น.

รหัส : HO-PCK-47785

บ้านเดี่ยว

ทับคล้อ , พิจิตร

ราคา 1 บาท

พื้นที่ 1214 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2563 11:36:27 น.

รหัส : LA-PCK-55788

ที่ดิน

โพทะเล , พิจิตร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 4300 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2562 18:32:57 น.

รหัส : LA-PCK-54012

ที่ดิน

ตะพานหิน , พิจิตร

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 2126 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ธ.ค. 2562 17:24:28 น.

1 2