ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PCK-121024

ที่ดิน

ตะพานหิน , พิจิตร

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 5859 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 00:39:20 น.

รหัส : LA-PCK-236764

ที่ดิน

บึงนาราง , พิจิตร

ราคา 470,000 บาท

พื้นที่ 15776 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 00:21:04 น.

รหัส : HO-PCK-257902

บ้านเดี่ยว

ตะพานหิน , พิจิตร

ราคา 790,000 บาท

พื้นที่ 189 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 14:12:53 น.

รหัส : LA-PCK-239865

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 2,980,000 บาท

พื้นที่ 17543 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2564 06:43:46 น.

รหัส : LA-PCK-242055

ที่ดิน

ตะพานหิน , พิจิตร

ราคา 4,605,825 บาท

พื้นที่ 6141 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2564 16:45:59 น.

รหัส : LA-PCK-244996

ที่ดิน

ดงเจริญ , พิจิตร

ราคา 2,113,000 บาท

พื้นที่ 2113 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2564 15:48:07 น.

รหัส : LA-PCK-257615

ที่ดิน

ทับคล้อ , พิจิตร

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 20899 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ค. 2564 08:30:21 น.

รหัส : LA-PCK-245007

ที่ดิน

ทับคล้อ , พิจิตร

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ค. 2564 12:47:35 น.

รหัส : LA-PCK-127343

ที่ดิน

โพทะเล , พิจิตร

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 30 มิ.ย. 2564 11:47:21 น.

รหัส : LA-PCK-185637

ที่ดิน

ดงเจริญ , พิจิตร

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 2 มิ.ย. 2564 14:20:05 น.

รหัส : LA-PCK-221533

ที่ดิน

ทับคล้อ , พิจิตร

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 2 มิ.ย. 2564 13:45:01 น.

รหัส : LA-PCK-225022

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 2,980,000 บาท

พื้นที่ 17543 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 พ.ค. 2564 10:12:52 น.

รหัส : LA-PCK-206000

ที่ดิน

ตะพานหิน , พิจิตร

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2564 14:37:37 น.

รหัส : LA-PCK-132032

ที่ดิน

โพทะเล , พิจิตร

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ค. 2564 14:51:54 น.

รหัส : LA-PCK-89374

ที่ดิน

โพทะเล , พิจิตร

ราคา 12,345 บาท

พื้นที่ 1234

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2564 11:41:24 น.

รหัส : LA-PCK-239177

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 118 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ค. 2564 00:11:29 น.

รหัส : LA-PCK-212115

ที่ดิน

บางมูลนาก , พิจิตร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 345 ตร.ว.

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2564 17:39:21 น.

รหัส : LA-PCK-84771

ที่ดิน

วชิรบารมี , พิจิตร

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 13100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 16:40:49 น.

รหัส : LA-PCK-82948

ที่ดิน

โพธิ์ประทับช้าง , พิจิตร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 3430 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 16:21:47 น.

รหัส : TC-PCK-17892

อาคารพาณิชย์

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 14:06:37 น.

1 2