ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SPB-49376

ที่ดิน

บางปลาม้า , สุพรรณบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 102 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 16:28:55 น.

รหัส : LA-SPB-55458

ที่ดิน

บางปลาม้า , สุพรรณบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 102 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 16:15:55 น.

รหัส : LA-SPB-23059

ที่ดิน

สองพี่น้อง , สุพรรณบุรี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 16000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 10:53:31 น.

รหัส : LA-SPB-27550

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 1100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 09:41:59 น.

รหัส : LA-SPB-27548

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 09:41:56 น.

รหัส : LA-SPB-27545

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 16400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 09:41:55 น.

รหัส : LA-SPB-25239

ที่ดิน

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 20000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 09:30:52 น.

รหัส : LA-SPB-27557

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 220,000 บาท

พื้นที่ 10800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 09:30:42 น.

รหัส : LA-SPB-27556

ที่ดิน

ดอนเจดีย์ , สุพรรณบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 09:30:41 น.

รหัส : LA-SPB-9194

ที่ดิน

เดิมบางนางบวช , สุพรรณบุรี

ราคา 4,207,500 บาท

พื้นที่ 935 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ธ.ค. 2562 08:03:27 น.

รหัส : LA-SPB-17741

ที่ดิน

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 1,680,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 16:51:29 น.

รหัส : LA-SPB-14473

ที่ดิน

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 29,000,000 บาท

พื้นที่ 14575 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 12:45:48 น.

รหัส : LA-SPB-19547

ที่ดิน

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 14973 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 03:29:51 น.

รหัส : LA-SPB-19106

ที่ดิน

อู่ทอง , สุพรรณบุรี

ราคา 29,000,000 บาท

พื้นที่ 14575 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 02:25:14 น.

รหัส : TC-SPB-55222

อาคารพาณิชย์

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ธ.ค. 2562 22:17:28 น.

รหัส : TC-SPB-7397

อาคารพาณิชย์

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ธ.ค. 2562 01:09:38 น.

รหัส : TC-SPB-38998

อาคารพาณิชย์

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ธ.ค. 2562 11:43:33 น.

รหัส : LA-SPB-51816

ที่ดิน

ศรีประจันต์ , สุพรรณบุรี

ราคา 103,600,000 บาท

พื้นที่ 5180 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ธ.ค. 2562 09:03:10 น.

รหัส : LA-SPB-51814

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 186,500,000 บาท

พื้นที่ 6491 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ธ.ค. 2562 09:03:09 น.

รหัส : LA-SPB-51813

ที่ดิน

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 33,660,000 บาท

พื้นที่ 2448 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ธ.ค. 2562 09:03:08 น.

1 2 3 4 5 6