ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SKM-72939

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 696 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 16:00:50 น.

รหัส : LA-SKM-105631

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 22,762,500 บาท

พื้นที่ 1821 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 15:25:41 น.

รหัส : HO-SKM-56885

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 204 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 14:52:29 น.

รหัส : LA-SKM-105069

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 2164 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 13:23:01 น.

รหัส : LA-SKM-30969

ที่ดิน

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 823 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 13:18:14 น.

รหัส : HT-SKM-107737

โรงแรม รีสอร์ท

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 13:17:34 น.

รหัส : LA-SKM-41840

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 2682 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 13:12:18 น.

รหัส : LA-SKM-80727

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 2295 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 12:49:00 น.

รหัส : HO-SKM-79547

บ้านเดี่ยว

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 930 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 12:42:41 น.

รหัส : LA-SKM-74922

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 22400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 12:42:35 น.

รหัส : LA-SKM-64796

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,070,000 บาท

พื้นที่ 107 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 12:36:55 น.

รหัส : LA-SKM-121032

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 539,500,000 บาท

พื้นที่ 33200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 11:50:58 น.

รหัส : HO-SKM-120898

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 85,000,000 บาท

พื้นที่ 3122 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 11:45:30 น.

รหัส : LA-SKM-120904

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 30,800,000 บาท

พื้นที่ 22487 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 11:45:28 น.

รหัส : LA-SKM-120902

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 29,500,000 บาท

พื้นที่ 753 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 11:45:26 น.

รหัส : TC-SKM-120900

อาคารพาณิชย์

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 8,900,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 11:45:24 น.

รหัส : LA-SKM-120903

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 155,000,000 บาท

พื้นที่ 2161 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 11:45:22 น.

รหัส : LA-SKM-89191

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 80,000,000 บาท

พื้นที่ 2000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 08:57:49 น.

รหัส : LA-SKM-35466

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 08:42:39 น.

รหัส : LA-SKM-98651

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 192 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 08:15:40 น.

1 2 3 4