ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SKM-250634

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 1,480,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 01:41:40 น.

รหัส : HO-SKM-236473

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 01:36:01 น.

รหัส : HO-SKM-250793

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 1,480,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 01:07:26 น.

รหัส : HO-SKM-235660

บ้านเดี่ยว

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 00:41:25 น.

รหัส : LA-SKM-214739

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 14:25:24 น.

รหัส : LA-SKM-89191

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 80,000,000 บาท

พื้นที่ 2000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 14:23:57 น.

รหัส : LA-SKM-209111

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 14:01:20 น.

รหัส : LA-SKM-98651

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 192 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 12:50:23 น.

รหัส : HO-SKM-56885

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 204 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 12:47:02 น.

รหัส : LA-SKM-161484

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 12:13:38 น.

รหัส : LA-SKM-230929

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 2600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 12:13:08 น.

รหัส : LA-SKM-237754

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 419 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 12:09:49 น.

รหัส : LA-SKM-209120

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 2400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 12:06:53 น.

รหัส : LA-SKM-217469

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 12:05:36 น.

รหัส : LA-SKM-221996

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 380 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 12:05:06 น.

รหัส : LA-SKM-221998

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 2086 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 12:05:00 น.

รหัส : LA-SKM-185049

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 1806 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:30:02 น.

รหัส : LA-SKM-77715

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 1806 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 10:59:27 น.

รหัส : LA-SKM-242862

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 09:45:21 น.

รหัส : HO-SKM-239765

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 2200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 09:18:52 น.

1 2 3 4 5 6 7 8