ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PNA-4230

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 95,000,000 บาท

พื้นที่ 1490 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 พ.ค. 2563 18:24:37 น.

รหัส : LA-PNA-104810

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 1330 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 พ.ค. 2563 16:31:43 น.

รหัส : LA-PNA-104807

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 34000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 พ.ค. 2563 16:31:41 น.

รหัส : LA-PNA-114401

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 4000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 พ.ค. 2563 12:54:26 น.

รหัส : LA-PNA-86280

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2563 12:31:28 น.

รหัส : LA-PNA-86284

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2563 12:30:14 น.

รหัส : LA-PNA-104658

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 2,147,483,647 บาท

พื้นที่ 160000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 18:24:39 น.

รหัส : LA-PNA-89033

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 1066 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 18:12:41 น.

รหัส : LA-PNA-73989

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 31,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 17:47:23 น.

รหัส : LA-PNA-27605

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 17:46:48 น.

รหัส : LA-PNA-27484

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 17:46:00 น.

รหัส : LA-PNA-27562

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 2496 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 17:45:40 น.

รหัส : LA-PNA-27333

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 200,000,000 บาท

พื้นที่ 21200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 17:45:05 น.

รหัส : HO-PNA-23464

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 17:44:17 น.

รหัส : LA-PNA-27415

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 978 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 17:43:58 น.

รหัส : LA-PNA-27344

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 7200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 17:43:14 น.

รหัส : LA-PNA-27346

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 7200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 17:43:13 น.

รหัส : LA-PNA-27373

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 45,500,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 17:42:41 น.

รหัส : LA-PNA-27312

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 1919 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 17:42:37 น.

รหัส : LA-PNA-27314

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 8,600,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563 17:42:36 น.

1 2 3 4 5 6