ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PNA-104807

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 34000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 10:29:36 น.

รหัส : LA-PNA-4230

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 95,000,000 บาท

พื้นที่ 1490 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 10:22:13 น.

รหัส : LA-PNA-104810

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 1330 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2563 06:53:10 น.

รหัส : HO-PNA-128697

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 137 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 9 ส.ค. 2563 03:22:53 น.

รหัส : LA-PNA-141398

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 10900 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2563 12:47:01 น.

รหัส : LA-PNA-140091

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 72,000,000 บาท

พื้นที่ 12800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 10:19:43 น.

รหัส : LA-PNA-86280

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 10:14:20 น.

รหัส : LA-PNA-86284

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 10:12:59 น.

รหัส : LA-PNA-139113

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 31,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 10:10:13 น.

รหัส : LA-PNA-133459

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 72,000,000 บาท

พื้นที่ 12800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 10:07:36 น.

รหัส : LA-PNA-120103

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 60,000,000 บาท

พื้นที่ 2496 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 09:52:49 น.

รหัส : HO-PNA-120167

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 09:49:09 น.

รหัส : LA-PNA-120063

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 978 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 09:48:31 น.

รหัส : LA-PNA-120048

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 45,500,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 09:48:20 น.

รหัส : HO-PNA-119631

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 09:48:17 น.

รหัส : LA-PNA-120090

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 09:48:13 น.

รหัส : LA-PNA-120064

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 978 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 09:47:10 น.

รหัส : LA-PNA-119603

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 60,000,000 บาท

พื้นที่ 2496 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 09:46:43 น.

รหัส : LA-PNA-119494

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 45,500,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 09:46:39 น.

รหัส : LA-PNA-119614

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ส.ค. 2563 09:45:57 น.

1 2 3 4 5 6 7 8