ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PNA-128697

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 137 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 10:15:34 น.

รหัส : LA-PNA-27225

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 978 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 09:43:37 น.

รหัส : LA-PNA-104810

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 1330 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 09:23:23 น.

รหัส : LA-PNA-104807

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 34000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 00:09:13 น.

รหัส : LA-PNA-141398

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 10900 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 12:09:32 น.

รหัส : LA-PNA-73611

ที่ดิน

เมืองพังงา , พังงา

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 2678 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2563 16:09:02 น.

รหัส : LA-PNA-140091

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 72,000,000 บาท

พื้นที่ 12800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2563 14:11:00 น.

รหัส : LA-PNA-139113

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 31,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2563 13:10:12 น.

รหัส : LA-PNA-133459

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 72,000,000 บาท

พื้นที่ 12800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2563 12:29:43 น.

รหัส : LA-PNA-27314

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 8,600,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 21:22:51 น.

รหัส : LA-PNA-27319

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 4000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 21:22:49 น.

รหัส : LA-PNA-27411

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 978 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 21:22:42 น.

รหัส : LA-PNA-27415

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 978 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 21:22:39 น.

รหัส : LA-PNA-27346

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 7200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 21:21:58 น.

รหัส : LA-PNA-27373

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 45,500,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 21:21:44 น.

รหัส : LA-PNA-27312

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 1919 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 21:21:42 น.

รหัส : LA-PNA-27344

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 7200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 21:20:36 น.

รหัส : LA-PNA-27484

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 21:20:27 น.

รหัส : HO-PNA-23464

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 21:20:22 น.

รหัส : LA-PNA-27562

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 2496 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2563 21:19:57 น.

1 2 3 4 5 6 7 8