ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-LRI-58159

ที่ดิน

โคกสำโรง , ลพบุรี

ราคา 130,000 บาท

พื้นที่ 14400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 13:18:18 น.

รหัส : LA-LRI-136733

ที่ดิน

โคกสำโรง , ลพบุรี

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 1577 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 13:08:35 น.

รหัส : HO-LRI-95088

บ้านเดี่ยว

ชัยบาดาล , ลพบุรี

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 12:54:36 น.

รหัส : LA-LRI-121039

ที่ดิน

เมืองลพบุรี , ลพบุรี

ราคา 554,263,000 บาท

พื้นที่ 221863 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 11:50:53 น.

รหัส : LA-LRI-101580

ที่ดิน

ชัยบาดาล , ลพบุรี

ราคา 190,000 บาท

พื้นที่ 5321 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 07:44:35 น.

รหัส : LA-LRI-104819

ที่ดิน

บ้านหมี่ , ลพบุรี

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 12000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 07:10:16 น.

รหัส : LA-LRI-104814

ที่ดิน

บ้านหมี่ , ลพบุรี

ราคา 240,000 บาท

พื้นที่ 4340 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 06:46:39 น.

รหัส : LA-LRI-104816

ที่ดิน

บ้านหมี่ , ลพบุรี

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 3348 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 06:46:34 น.

รหัส : LA-LRI-115660

ที่ดิน

ชัยบาดาล , ลพบุรี

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 05:15:44 น.

รหัส : LA-LRI-127633

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 05:11:31 น.

รหัส : LA-LRI-56906

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 05:11:28 น.

รหัส : LA-LRI-115577

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 05:11:22 น.

รหัส : LA-LRI-102584

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 05:06:40 น.

รหัส : LA-LRI-108919

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 05:06:33 น.

รหัส : LA-LRI-132908

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 05:00:52 น.

รหัส : LA-LRI-65948

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 04:52:38 น.

รหัส : LA-LRI-61660

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 04:44:23 น.

รหัส : LA-LRI-50898

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 04:36:21 น.

รหัส : LA-LRI-71081

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 04:28:44 น.

รหัส : LA-LRI-87930

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ส.ค. 2563 04:28:40 น.

1 2 3 4 5 6 7 8