ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PLG-209435

ที่ดิน

ป่าบอน , พัทลุง

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 2000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 02:01:56 น.

รหัส : HO-PLG-126896

บ้านเดี่ยว

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 01:46:20 น.

รหัส : LA-PLG-218907

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 4035 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 01:42:34 น.

รหัส : LA-PLG-224926

ที่ดิน

ป่าบอน , พัทลุง

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 2000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 01:25:27 น.

รหัส : LA-PLG-218243

ที่ดิน

ป่าบอน , พัทลุง

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 17473 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 01:24:48 น.

รหัส : LA-PLG-153548

ที่ดิน

ควนขนุน , พัทลุง

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 1832 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 01:16:48 น.

รหัส : LA-PLG-214336

ที่ดิน

ป่าบอน , พัทลุง

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 7032 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2564 00:24:26 น.

รหัส : HO-PLG-165936

บ้านเดี่ยว

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 2,290,000 บาท

พื้นที่ ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:28:42 น.

รหัส : HO-PLG-157689

บ้านเดี่ยว

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 2,290,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:15:19 น.

รหัส : HO-PLG-126864

บ้านเดี่ยว

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:11:14 น.

รหัส : LA-PLG-180734

ที่ดิน

ควนขนุน , พัทลุง

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 5572 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 2564 16:18:21 น.

รหัส : LA-PLG-180034

ที่ดิน

ควนขนุน , พัทลุง

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 5572 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 2564 15:56:46 น.

รหัส : LA-PLG-181255

ที่ดิน

ควนขนุน , พัทลุง

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 5572 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 2564 15:20:46 น.

รหัส : LA-PLG-179549

ที่ดิน

ควนขนุน , พัทลุง

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 5572 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 2564 15:07:57 น.

รหัส : LA-PLG-260082

ที่ดิน

ศรีบรรพต , พัทลุง

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 4000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2564 18:07:28 น.

รหัส : LA-PLG-236408

ที่ดิน

ศรีบรรพต , พัทลุง

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 4000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2564 20:13:10 น.

รหัส : LA-PLG-223117

ที่ดิน

ศรีบรรพต , พัทลุง

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 4000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 23 มี.ค. 2564 11:30:27 น.

รหัส : HO-PLG-25296

บ้านเดี่ยว

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 13:50:32 น.

รหัส : HO-PLG-8563

บ้านเดี่ยว

ป่าบอน , พัทลุง

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 12:42:59 น.

รหัส : HO-PLG-70836

บ้านเดี่ยว

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 12:13:12 น.

1 2 3