ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNT-154419

ที่ดิน

หนองมะโมง , ชัยนาท

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 3516 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 10:23:05 น.

รหัส : LA-CNT-154410

ที่ดิน

หนองมะโมง , ชัยนาท

ราคา 469,000 บาท

พื้นที่ 3599 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 09:53:12 น.

รหัส : LA-CNT-133081

ที่ดิน

เนินขาม , ชัยนาท

ราคา 380,000 บาท

พื้นที่ 135 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 09:46:11 น.

รหัส : LA-CNT-101396

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 425200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 09:23:29 น.

รหัส : LA-CNT-154416

ที่ดิน

หนองมะโมง , ชัยนาท

ราคา 225,000 บาท

พื้นที่ 6200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2563 08:22:19 น.

รหัส : LA-CNT-55898

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 12860 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 12:39:52 น.

รหัส : LA-CNT-63169

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 41,795,000 บาท

พื้นที่ 12800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 11:41:05 น.

รหัส : LA-CNT-121174

ที่ดิน

วัดสิงห์ , ชัยนาท

ราคา 2,820,000 บาท

พื้นที่ 18800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 ต.ค. 2563 11:31:17 น.

รหัส : LA-CNT-102253

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 3501 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 ต.ค. 2563 17:59:57 น.

รหัส : LA-CNT-134025

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 878 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 21 ต.ค. 2563 14:51:41 น.

รหัส : LA-CNT-77896

ที่ดิน

วัดสิงห์ , ชัยนาท

ราคา 3,905,100 บาท

พื้นที่ 13017 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2563 14:07:35 น.

รหัส : TC-CNT-171219

อาคารพาณิชย์

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2563 12:36:38 น.

รหัส : HO-CNT-171224

บ้านเดี่ยว

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2563 12:34:50 น.

รหัส : TC-CNT-172305

อาคารพาณิชย์

สรรคบุรี , ชัยนาท

ราคา 8,900,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2563 14:14:50 น.

รหัส : LA-CNT-154086

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 1544 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2563 15:19:37 น.

รหัส : LA-CNT-123963

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 3158 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ย. 2563 13:42:39 น.

รหัส : HO-CNT-97050

บ้านเดี่ยว

วัดสิงห์ , ชัยนาท

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 22264 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2563 15:09:45 น.

รหัส : LA-CNT-158046

ที่ดิน

เนินขาม , ชัยนาท

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 73935 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2563 02:56:12 น.

รหัส : LA-CNT-157941

ที่ดิน

เนินขาม , ชัยนาท

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 73935 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2563 19:22:24 น.

รหัส : LA-CNT-83069

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 32,000,000 บาท

พื้นที่ 3334 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2563 16:21:41 น.

1 2