ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNT-244977

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 19:02:04 น.

รหัส : LA-CNT-101396

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 425200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:42:28 น.

รหัส : LA-CNT-133081

ที่ดิน

เนินขาม , ชัยนาท

ราคา 380,000 บาท

พื้นที่ 135 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:33:42 น.

รหัส : LA-CNT-154419

ที่ดิน

หนองมะโมง , ชัยนาท

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 3516 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 11:21:42 น.

รหัส : LA-CNT-55898

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 12860 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 09:05:51 น.

รหัส : LA-CNT-121174

ที่ดิน

วัดสิงห์ , ชัยนาท

ราคา 2,820,000 บาท

พื้นที่ 18800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 08:55:55 น.

รหัส : LA-CNT-63169

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 41,795,000 บาท

พื้นที่ 12800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 08:36:41 น.

รหัส : LA-CNT-154416

ที่ดิน

หนองมะโมง , ชัยนาท

ราคา 225,000 บาท

พื้นที่ 6200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 01:38:50 น.

รหัส : LA-CNT-154410

ที่ดิน

หนองมะโมง , ชัยนาท

ราคา 469,000 บาท

พื้นที่ 3599 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2564 01:17:01 น.

รหัส : LA-CNT-220251

ที่ดิน

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 9500 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2564 15:44:54 น.

รหัส : LA-CNT-154086

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 1544 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 2564 09:23:15 น.

รหัส : HO-CNT-255633

บ้านเดี่ยว

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2564 20:37:14 น.

รหัส : HO-CNT-233992

บ้านเดี่ยว

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2564 20:32:36 น.

รหัส : HO-CNT-234280

บ้านเดี่ยว

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2564 20:28:27 น.

รหัส : HO-CNT-229461

บ้านเดี่ยว

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2564 20:23:18 น.

รหัส : HO-CNT-216236

บ้านเดี่ยว

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2564 20:18:32 น.

รหัส : HO-CNT-243777

บ้านเดี่ยว

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2564 20:15:50 น.

รหัส : HO-CNT-247498

บ้านเดี่ยว

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2564 20:11:39 น.

รหัส : HO-CNT-241164

บ้านเดี่ยว

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 127 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2564 20:08:35 น.

รหัส : LA-CNT-258300

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ค. 2564 19:55:49 น.

1 2 3